Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica  jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie, we współpracy z Instytutem Pedagogiki Specjalnej UP. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy reprezentujący głównie pedagogikę specjalną oraz psychologię rehabilitacji. W czasopiśmie prezentowany jest interdyscyplinarny dyskurs dotyczący zmian społecznych na gruncie teorii i praktyki pedagogicznej; publikowane są artykuły opisujące oryginalne badania naukowe w zakresie wielowymiarowego procesu wsparcia, rehabilitacji i edukacji osób o specjalnych/indywidualnych potrzebach rozwojowych oraz prace przeglądowe oparte na metaanalizach i mapowaniu badań innych autorów. Studia Paedagogica zostało powołane do życia w roku 2008.

Aktualny numer

Tom 13 (2020)
Opublikowane: 2021-09-28

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania