Zespół redakcyjny

Redaktorzy naczelni:

 • prof. dr hab. inż. Jolanta Zielińska
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof UP

Sekretarze:

 • dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof UP
 • dr Barbara Cygan
 • dr Elżbieta Lubińska – Kościółek

Redaktor statystyczny: dr Anna Czyż

RADA NAUKOWA

 • dr Alwira Galkiene – Vytautas Magnus University (VMU), Kowno, Litwa
 • Suvi Lakkala –The University of Lapland, Finlandia
 • dr Victor Lechta – Uniwersytet Trnawski, Słowacja
 • dr Annette Leonhardt – Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy
 • Eva Souralova – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 • dr Ladislav Varkoly – Dubnicky Technologicky Instytut, Słowacja
 • dr Miguel Robert Ferrer – Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania

KOLEGIUM RECENZENTÓW

 • prof. dr hab. Józef Binnebesel – Uniwersytet M. Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Uniwersytet M. Kopernika, Toruniu
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski, Cieszyn
 • dr hab. Bernadeta Szczupał prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • dr hab. Marcin Wlazło, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ditta Baczała – Uniwersytet M. Kopernika, Toruń