Osękowska, Edyta. „Wychowywać, Ale Jak? Dylematy I Kontrowersje wokół Strategii Wychowawczych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 111–119. Udostępniono maj 20, 2024. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8575.