Gołąbek-Jonak, Patrycja. „Znaczenie Polskiej Grupy Wsparcia Dla rodziców Dzieci Z niepełnosprawnościami I Zaburzeniami mieszkających W Wielkiej Brytanii objętych Angielskim Systemem Nauczania Na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – Grupy Wsparcia Dla Rodziców Dzieci O Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych"”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 12 (wrzesień 28, 2021): 90–99. Udostępniono kwiecień 14, 2024. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549.