Koplejewska, M. „Lalka-potwór Jako Zabawka I Postać Sceniczna – Rola W Oswajaniu inności. Uwagi Na Marginesie Interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 148-57, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8583.