Anita Famuła-Jurczak, A. „(Nie) Obecni Rodzice W Terapii Logopedycznej Dziecka W Wieku Przedszkolnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 138-47, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8578.