Osękowska, E. „Wychowywać, Ale Jak? Dylematy I Kontrowersje wokół Strategii Wychowawczych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 111-9, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8575.