Fudala, R. „Współpraca Czy Konflikt? O Relacji między Instytucją Przedszkola a Rodzicam”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 120-37, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8573.