Tomaszek, Żaneta . „Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu Lekkim W Przedszkolu ogólnodostępnym – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 17-25, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8561.