Gołąbek-Jonak, P. „Znaczenie Polskiej Grupy Wsparcia Dla rodziców Dzieci Z niepełnosprawnościami I Zaburzeniami mieszkających W Wielkiej Brytanii objętych Angielskim Systemem Nauczania Na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – Grupy Wsparcia Dla Rodziców Dzieci O Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych"”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 12, wrzesień 2021, s. 90-99, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549.