[1]
M. Koplejewska, „Lalka-potwór jako zabawka i postać sceniczna – rola w oswajaniu inności. Uwagi na marginesie interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec”, studiapedagogica, t. 13, s. 148–157, wrz. 2021.