[1]
P. Gołąbek-Jonak, „Znaczenie polskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami mieszkających w Wielkiej Brytanii objętych angielskim systemem nauczania na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci o Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych"”, studiapedagogica, t. 12, s. 90–99, wrz. 2021.