Koplejewska, M. (2021) „Lalka-potwór jako zabawka i postać sceniczna – rola w oswajaniu inności. Uwagi na marginesie interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 148–157. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8583 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).