Osękowska, E. (2021) „Wychowywać, ale jak? Dylematy i kontrowersje wokół strategii wychowawczych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 111–119. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8575 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).