Kobiałka, A. (2021) „Nauczyciel w systemie implementacji działań profilaktycznych w szkole. Badania własne”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 92–110. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8574 (Udostępniono: 23 maj 2024).