Glac, I. (2021) „Jak wspierać #Cichych Bohaterów? Formy pomocy rodzinom dzieci objętych opieką hospicyjną”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 78–73. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8569 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).