Cygan, B. (2021) „ADHD a zaburzenia zachowania i osobowość antyspołeczna”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 47–57. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8567 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).