Lichtańska, K. (2021) „Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonującego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu – studium przypadku”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 5–16. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8559 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).