Gołąbek-Jonak, P. (2021) „Znaczenie polskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami mieszkających w Wielkiej Brytanii objętych angielskim systemem nauczania na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci o Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych"”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 12, s. 90–99. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549 (Udostępniono: 14 kwiecień 2024).