Fudala, Rafał. 2021. „Współpraca Czy Konflikt? O Relacji między Instytucją Przedszkola a Rodzicam”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):120-37. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8573.