Hudaszek, Urszula, i Marta Czyż-Przęczek. 2021. „Nowe Wyzwanie Edukacyjne Dla Nauczycieli, uczniów, rodziców”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):74-91. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8570.