Glac, Izabela. 2021. „Jak Wspierać #Cichych Bohaterów? Formy Pomocy Rodzinom Dzieci objętych Opieką Hospicyjną”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):78-73. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8569.