Gołąbek-Jonak, Patrycja. 2021. „Znaczenie Polskiej Grupy Wsparcia Dla rodziców Dzieci Z niepełnosprawnościami I Zaburzeniami mieszkających W Wielkiej Brytanii objętych Angielskim Systemem Nauczania Na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – Grupy Wsparcia Dla Rodziców Dzieci O Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych"”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 12 (wrzesień):90-99. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549.