LICHTAŃSKA, K. Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonującego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 13, p. 5–16, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8559. Acesso em: 22 cze. 2024.