GOŁĄBEK-JONAK, P. Znaczenie polskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami mieszkających w Wielkiej Brytanii objętych angielskim systemem nauczania na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci o Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 12, p. 90–99, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549. Acesso em: 14 kwi. 2024.