Kobiałka, A. (2021). Nauczyciel w systemie implementacji działań profilaktycznych w szkole. Badania własne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 92–110. Pobrano z https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8574