Hudaszek, U. ., & Czyż-Przęczek, M. (2021). Nowe wyzwanie edukacyjne dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 74–91. Pobrano z https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8570