Cygan, B. (2021). ADHD a zaburzenia zachowania i osobowość antyspołeczna. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 47–57. Pobrano z https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8567