Gołąbek-Jonak, P. (2021). Znaczenie polskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami mieszkających w Wielkiej Brytanii objętych angielskim systemem nauczania na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci o Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 12, 90–99. Pobrano z https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8549