(1)
Cygan, B. ADHD a Zaburzenia Zachowania I osobowość antyspołeczna. studiapedagogica 2021, 13, 47-57.