(1)
Gołąbek-Jonak, P. Znaczenie Polskiej Grupy Wsparcia Dla rodziców Dzieci Z niepełnosprawnościami I Zaburzeniami mieszkających W Wielkiej Brytanii objętych Angielskim Systemem Nauczania Na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – Grupy Wsparcia Dla Rodziców Dzieci O Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych". studiapedagogica 2021, 12, 90-99.