[1]
Hudaszek, U. i Czyż-Przęczek, M. 2021. Nowe wyzwanie edukacyjne dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 13, (wrz. 2021), 74–91.