[1]
Tomaszek, Żaneta . 2021. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu ogólnodostępnym – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 13, (wrz. 2021), 17–25.