[1]
Gołąbek-Jonak, P. 2021. Znaczenie polskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami mieszkających w Wielkiej Brytanii objętych angielskim systemem nauczania na przykładzie działalności „Wagonika Integracyjnego – grupy wsparcia dla Rodziców Dzieci o Specjalnych Potrzebach Eduakcyjnych". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 12, (wrz. 2021), 90–99.