Konstrukcje językowe dzieci przedszkolnych jako realizacja procesów kognitywnych

Autor

  • Ewa Brzdęk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Słowa kluczowe:

linguistics constructions, distinguish of colloquial conversation, cognitive theory, conceptualization, communicative competence

Abstrakt

Abstract
The paper concerns the analysis the linguistics constructions with infinitive być and with modal verbs mieć, musieć, móc, chcieć in the colloquial dialog of preschool children. The cognitive approach of colloquial conversations concentrates for processes of conceptualization and language construct. Some aspects of formal, semantic and pragmalinguistic information provide tools to characterize the ways in which children use constructions in the colloquial language and text. We also provide information on the development of communicative competence of children

Opublikowane

2021-09-28

Jak cytować

Brzdęk, E. (2021). Konstrukcje językowe dzieci przedszkolnych jako realizacja procesów kognitywnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 12, 31–46. Pobrano z https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8541

Numer

Dział

Artykuły