Kobiałka, A. „Multimedialny świat Dzieci a świadomość rodziców”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 12, wrzesień 2021, s. 147-59, https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8555.