Kobiałka, A. (2021) „Multimedialny świat dzieci a świadomość rodziców”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 12, s. 147–159. Dostępne na: https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8555 (Udostępniono: 21 czerwiec 2024).