Kobiałka, Andrzej. 2021. „Multimedialny świat Dzieci a świadomość rodziców”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 12 (wrzesień):147-59. https://studiapaedagogica.uken.krakow.pl/article/view/8555.